Условия на услугата

Попълвайки формата за поръчка или ползвайки услугите на НС 1 ООД потребителят се съгласява да спазва условията на услугата, условията за ползване и политиката за поверителност. Ако не е посочено на друго място (условията за ползване, условията на услугата, политиката за поверителност), използването на “нас”, “ние”, “нашата” ще се отнася за НС 1 ООД. Използването на “Вас”, “Вие”, “Вашата” ще се отнася за потребителя на НС 1 ООД.

1. Общи условия

Във връзка с получаването на хостинг услугите, потребителят се задължава да спазва следните условия:

1.1 Потребителят се задължава да плаща всеки месец хостинг услугите, които му се доставят, освен акo не е предплатил за по-дълъг период от време;

1.2 Потребителят се задължава да се съобразява с периода, за който е поръчал услугата хостинг при попълване на онлайн формата за поръчка;

1.3 Неплащането на услугата ще доведе до седем дневно предупреждение, след което услугата ще бъде прекратена;

1.4 НС 1 ООД не поема отговорност за цялостта на информацията, на който и да било потребител, неплатил услугата в уговореното време, в резултат на което услугата е била прекратена;

1.5 Потребителят се задължава да плаща всички такси свързани с неговата сметка.

2. Получаване на услугата

2.1 НС 1 ООД ще доставя, потребителят ще поръчва и плаща за уеб хостинг услугата;

2.2 Във връзка с хостинг услугата, ако реалният месечен трафик на потребителя надвиши поставения лимит, хостинг услугата ще бъде прекратена до следващия отчетен период. НС 1 ООД ще уведомява потребителя, когато достигне 80% от своя месечен лимит на е-мейл адрес, който потребителят сам посочва в контролния панел.

3. Разплащане

3.1 Стартирането на услугата започва след заплащане на определената сума;

3.1.1 Потребителят се задължава да плаща цялата такса преди НС 1 ООД да започне доставянето на услугата до него;

3.2 Плащанията се осъществяват на определена дата от месеца. Всякакво забавяне на плащането без известяване от Ваша страна ще води до едноседмично уведомяване и прекратяване на услугата.

4. Прекратяване на услугата

Потребителят може да прекратява услугата по всяко време, по всяка причина или без причина през своят клиентски профил на адрес https://my.ns1.bg .

НС 1 ООД спира временно уеб хостинг услугата, ако клиентът не заплати за нейното подновяване до 7 дни след датата за подновяване. Ако плащане не бъде получено до 14 дни след спирането на хостинг услугата, тя се прекратява и данните се изтриват от нашите сървъри.

Повторно активиране на изтрит хостинг акаунт може да бъде направено след заплащане на съответната такса за подновяване на конкретната услуга, като изтритият акаунт се активира без да съдържа старите данни на клиента. Информацията на клиента може да бъде възстановена от бекъп, ако такъв е наличен.

Домейните изтичат на датата на подновяване. За домейните с разширения com/net/org/info подновяването може да бъде направено на същата цена, ако плащането бъде извършено до 30 дни от изтичането на домейна. Ако изминат повече от 30 дни от изтичането на домейна с разширение com/net/org/info той влиза в наказателен (редемпшън) период, в който подновяването може да бъде направено само от собственика, но цената затова е 150 лв. с включено ДДС.

Съгласно правилата на EURID (https://eurid.eu/) регистрара, който отговаря за регистрацията, поддържането и подновяването на домейн имена с разширение .eu нямат гратисен период, в който да могат да бъдат платени и подновени без заплащането на наказателна такса. Всеки .eu домейн, който не е подновен преди датата на изтичането му ще изтече и влезне в наказателен период веднага. За изваждането му от наказателен период ще се дължи такса в размер на 150.00лв с включено ДДС. За платен ще се счита домейн с разширение .eu, плащането за който е получено и отразено в системата на НС 1 ООД преди дата на изтичането му.

Домейните с разширение .de влизат в редемпшън период 5 дни преди края на месеца, в който изтичат независимо от датата им на изтичане в дадения месец. След изтичането на домейна, той бива прехвърлен към .DE регистъра (DENIC), където може да бъде подновен само след като се свържете директно с DENIC. След изтичането на .DE домейните НС 1 ООД не носи отговорност за състоянието на домейна и последващите процедури или цени, тъй като те се определят директно от DENIC (www.denic.de).

Препоръчваме на всички наши клиенти, които имат домейн регистрации да ги подновяват поне 14 дни преди датата на изтичането им. При нареден банков превод в петък или преди почивни и официални неработни дни да ни изпращат копие от платежното на е-мейл office@ns1.bg за да може плащането да бъде отразено и услугата подновена навреме. Плащане направено преди датата на изтичане, но не отразено в системата ни поради технологичното време за получаване на банковия превод няма да бъде признавано за получено и услугата ще изтече.

За да бъде трансфериран домейн към НС 1 ООД, домейнът трябва да бъде отключен за трансфер от текущия регистрар, а собственика му да има оторизационния код за трансфер (EPP код), който се попълва при заявката за трансфер. За да бъде успешен трансфер на домейн клиента трябва да има достъп до е-мейл адресите посочени към WHOIS данните на домейнът, да бъде без скрити WHOIS данни, както и към е-мейл адреса посочен в поръчката за трансфер в системата на НС 1 ООД. Трансферът трябва да бъде потвърден в 3 (три) отделни е-мейла, изпратени от регистрара, независимо дали е-мейл адресът е един и същи. След потвърждаване от всички страни, трансферът на домейнът отнема 7 дни. При приключване и успешен трансфер домейнът бива подновен за период от 1г. Изключение правят домейните, които са били подновени в рамките на 14 дни преди поръчката за трансфер или датата на изтичане или по време на трансферът. В такива случаи домейнът бива трансфериран към НС 1 ООД, но не и подновен за 1г.

5. Бекъп на данните

НС 1 ООД прави бекъп на данните на клиента по различен начин и за различен период от време в зависимост от вида на хостинг услугата:
- Споделен хостинг, Е-мейл хостинг, Реселър хостинг, Споделен облачен хостинг: 7 бекъпа за последните 7 дни.
- Управляем Cloud VPS: 1 бекъп за последните 24 часа с възможност за доплащане за повече.
- Cloud VPS без управление: Без включен бекъп. Възможност за закупуване.
- Наети сървъри: Без включен бекъп. Възможност за закупуване.

Връщането на бекъп се осъществява чрез изпращане на запитване до отдел поддръжка или чрез контролен панел ако такъв е наличен за съответната услуга.

Клиентът няма право да използва уеб хостинг услугата като бекъп пространство за своите данни. Генерираните бекъпи през сПанел контролния панел трябва да бъдат сваляни през ftp и изтривани от нашия сървър. НС 1 ООД запазва правото си да изтрива генерирани бекъп файлове през сПанел и съхранени в уеб хостинг пакета.

НС 1 ООД не предлага гаранция за наличието на бекъп по всяко време. Клиентът е длъжен да съхранява бекъп на своите данни.

6. Общуване със служителите на НС 1 ООД

НС 1 ООД се отнася с респект към всички свои клиенти и очаква същото от тях. Ако клиент обиди някой от служителите на НС 1 ООД или го засегне по какъвто и да е начин НС 1 ООД може да прекрати услугата. Клиентът ще бъде уведомен с е-мейл и ще му бъдат дадени 24 часа да премести сайта си при друг доставчик. НС 1 ООД ще върне на клиента парите за предплатени бъдещи периоди, но не и за текущия месец. НС 1 ООД няма да връща пари използвани за закупуване на домейни.

7. Връщане на такси и спорове

Потребителят има възможността да прекрати своята първа поръчка в NS1.bg в 14 дневен срок и да поиска възстановяване на заплатените суми в съответствие с т.7.1 и т.7.2, без да е задължен да аргументира решението си. НС 1 ООД запазва правото си да се допита до потребителя относно причините за неговото решение с цел подобряване на качеството на своите услуги.

7.1 Плащания подлежащи на възстановяване:
- Базова цена за хостинг услуга, без значение от вида на хостинг услугата.
- Допълнителни поръчани ресурси към хостинг услуги, с изключение на упоменатите в т.7.2

7.2 Плащания неподлежащи на възстановяване:
- Допълнително поръчани лицензи към хостинг услуги (пример: cPanel лиценз, Litespeed лиценз и др.).
- Плащания за регистрация, трансфер или подновяване на домейн имена.
- Плащания за издаване или подновяване на SSL сертификати.
- Инсталационни такси за хостинг услуги.

Всички удобрени от НС 1 ООД суми за възстановяване ще бъдат върнати по начина по който са платени или друг изрично договорен с потребителя метод.

8. Потребителят се съгласява да не се включва в каквито и да било действия, които са в нарушение на законите на Република България, приложими към нашите услуги.

9. НС 1 ООД си запазва правото да прекрати услугата при неспазване на условията и условията за ползване на услугата описани отдолу:

9.1 Условия за ползване на услугата;

9.2 СПАМ политика.

10. НС 1 ООД НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА:

10.1 ВСЯКА НЕДИРЕКТНА ИЛИ ИНЦИДЕНТНА ВРЕДА – ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ,

10.2 ВСЯКАКВА ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗАБАВЯНИЯ, НЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА.

10.3 НС 1 ООД НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЪЛНОТАТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ, СИСТЕМИ, МРЕЖА ИЛИ ИНТЕРНЕТ.

11. Съобщения

11.1 От НС 1 ООД до потребителя

НС 1 ООД ще информира потребителя за всичко, за което трабва да бъде уведомен на е-мейл адресът, който Вие сте предоставил. Потребителят е отговорен за изпратените до него съобщения и неполучаването им по някаква причина(смяна на е-мейл адреса, изтриване, пренасочване, блокиране и така нататък).

11.2 От потребителя до НС 1 ООД

Съобщенията до НС 1 ООД трябва да бъдат изпращани на следните адреси:

  • Техническа поддръжка: vivacom.support@ns1.bg
  • Злоупотреби: abuse@ns1.bg

12. НС 1 ООД запазва правото си за промяна на условията на услугата по всяко време. Моля следете тази информация редовно.