Условия за ползване

1. Услугата се предлага от Българска Телекомуникационна Компания ЕАД (Виваком) в партньорство с НС 1 ООД.

С потвърждаване на поръчката приемате условията на услугата, условията за ползване и политиката за поверителност на НС 1 ООД.

Поръчката ще се счита за договор между Вас и НС 1 ООД, сключен чрез Виваком. Виваком ще осигурява таксуването на услугата Ви за сметка на НС 1 ООД, а НС 1 ООД ще осигурява поддръжката на услугата.

При противоречие между клаузи на общите условия на НС 1, поръчката, и настоящите условия, приоритет имат условията на поръчката, и настоящите условия.

2. Услугите предлагани на тази страница са професионални услуги предназначени за търговска и професионална дейност от бизнес клиенти или частни лица, с необходимите технически познания за правилна експлоатация на такъв тип услуги. Услугите не са предназначени за употреба от частни клиенти - потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3. С потвърждаване на поръчката приемате Виваком да предостави въведените от Вас данни на НС 1 ООД. Доколкото в предоставените от Вас данни се съдържат лични данни, те ще бъдат обработвани от Виваком и НС 1 ООД, като самостоятелни администратори в съответствие с политиките за поверителност и защита на лични данни на двете дружества, за посочените по-горе цели.

4. Въпроси, сигнали за проблеми и искания за поддръжка относно условията, следва да се подават на мейл адрес: vivacom.support@ns1.bg. НС 1 ООД ще получи и ще ползва за уведомления, предизвестия и друга комуникация с клиента неговият e-mail адрес за регистрация в my.vivacom.bg.

5. Цената на услугата ще се начислява в обща сметка/фактура с цената за услугите, по клиентският номер, по който се фактурира въведената в поръчката мобилна услуга. За услугата ще се прилага общата финансова граница за потребление за клиентския номер към който се активира и може да бъде ограничена при достигането й.

6. Потребителят е необходимо да има активна мобилна услуга от VIVACOM и регистрация в my.vivacom.bg, за да получава, ползва и управлява хостинг услугите.

7. Абонамента за услугата се начислява като допълнителна услуга в сметката/фактурата за мобилната услуга на Клиента, към датата на активирането на съответната услуга, а в последствие, 24 часа преди изтичане на всеки отчетен период от датата на активиране. Абонаментът може да е месечен, годишен или друг, съгласно обявените условия на услугата.

В случай че това не е възможно поради достигната максимална финансова граница на потребление или друга причина, за ограничаване или закриване на мобилната услуга, към която е активирана хостинг услугата, ще настъпят следните промени в зависимост от услугата:

7.1. За хостинг услуги – клиентът разполага със 7 дни от датата на изтичане на хостинг услугата за да активира мобилната си услуга, при което ще бъде извършено таксуване на хостинг услугата. След този срок хостинг услугата се прекратява.

7.2. За домейн имена и SSL сертификати – тези услуги се издават от трети страни и спират да работят на датата на която изтичат, ако първоначалния опит за таксуване е неуспешен. Домейн имената могат да бъдат подновени до 30 дни (25 за .eu домейни) от датата си на изтичане без допълнителни такси. След изтичането на този срок, подновяването на домейна може да бъде извършено след заплащането на допълнителна еднократна такса в размер 125 лв. без ДДС.

8. Потребителят може да прекратява услугата по всяко време, по всяка причина или без причина, през своят клиентски профил на адрес https://hosting.vivacom.bg.

9. Услугата е обвързана с мобилната услуга от Виваком, въведена в поръчката, по която се фактурира услугата. При деактивиране на мобилната услуга от Виваком, хостинг услугата на клиента ще остане активна до датата на изтичане на абонаментния период, за който е вече таксувана, и след това ще бъде прекратена, освен ако клиентът не въведе друга активна мобилна услуга по свой клиентски номер, която да бъде таксувана на следващата дата за подновяване на хостинг услугата.

10. При закриване на мобилните си услуги към Виваком, клиентът може самостоятелно да уговори прехвърлянето на услугите си към НС1 ООД за обслужване и заплащане по определените от НС1 начини за заплащане на услугите.

11. Всички еднократни и абонаментни цени, начислени преди датата на прекратяване на дадена услуга, остават дължими в пълен размер и не подлежат на възстановяване, след прекратяването й.